Zaandam near Amsterdam – is it worth visiting?

I decided that I would finally start exploring the Netherlands properly, because in fact, apart from Amsterdam, I didn’t see anything too much. I started in the nearby town of Zaandam, which is 15 minutes by train from Amsterdam. It is known for a very unusual building – when you type „Zaandam” in the search engine, a huge green structure will pop up right away!

Postanowiłam, że w końcu zacznę porządnie zwiedzać Holandię, bo tak naprawdę, poza Amsterdamem, nic za bardzo nie widziałam. Zaczęłam od pobliskiego miasteczka Zaandam, które leży 15 minut pociągiem od Amsterdamu. Jest ono znane z bardzo nietypowego budynku – kiedy wpiszecie w wyszukiwarkę “Zaandam”, to od razu wam wyskoczy wielka zielona konstrukcja!

Inntel Hotel in Zaandam

I found out that this is a hotel building and the façade was built from 70 old Zaanse houses! The hotel in this form was built in 2010 as part of the Zaandam city center reconstruction program (source). Indeed, the space right next to the train station and the hotel is consistent and modern, and is also a shopping center with well-known chain stores.

Dowiedziałam się, że jest to budynek hotelu, a fasada została zbudowana z 70 starych domów Zaanse (Zaanse houses)! Hotel w tej formie został zbudowany w 2010 roku w ramach programu odbudowy centrum miasta Zaandam (źródło). I rzeczywiście przestrzeń zaraz w okolicy dworca i hotelu jest spójna i nowoczesna, a także stanowi centrum zakupowe ze znanymi sieciówkami.

Zaandam near Central Station

Personally, I liked the side streets and the local wooden houses more. Right next to the center is the „Russian District”. In this part of the city, all streets are named after famous Russian personalities. So we can find „Tolstoistraat” or „Chaar Peterstraat” etc. This district was established because for a short time, in 1697, the Tsar of Russia, Peter I, lived there when he came to the Netherlands to learn shipbuilding (source). In Zaandam, the house where the Tsar lived – Czar Peter house – has been preserved, which is now a museum.

Mi osobiście bardziej podobały się boczne uliczki i miejscowe drewniane domki. Zaraz obok centrum leży “Rosyjska dzielnica”. W tej części miasta wszystkie uliczki zostały nazwane nazwiskami znanych rosyjskich osobistości. Możemy więc znaleźć “Tolstoistraat” lub “Czaar Peterstraat” itd. Dzielnica ta powstała ponieważ przez krótki czas, w 1697 roku, mieszkał tam Car Rosji Piotr I, kiedy przyjechał do Holandii uczyć się budowy statków ( źródło). W Zaandam zachował się dom, w którym mieszkał Car – Czar Peter house – które teraz stanowi muzeum.

Little streets of Zaandam
Little streets of Zaandam

Interesting people who lived in Zaandam include Claud Monet, who painted twenty-five pictures of this city (source). Monet clearly liked Zaandam more than me, because according to the website of the Zaandam museum, he wrote that there were enough beautiful views to paint for the rest of his life.

Z ciekawych osób które mieszkały w Zaandam można też wymienić Claud’a Monet, który namalował dwadzieścia pięć obrazów tego miasta (źródło). Monetowi ewidentnie bardziej podobało się Zaandam niż mi, bo według strony muzeum Zaandam, pisał, że jest tam wystarczająco pięknych widoków, żeby malować do końca życia.

Zaandam by Claude Monet, source: pinterest

I honestly admit that I am a bit disappointed with this town – it is quite small and there is not much to see there, but even the architecture itself, which usually impresses in such towns, did not appeal to me that much (for the photos I chose the most beautiful places in my opinion).

Szczerze przyznam, że jestem nieco zawiedziona tym miasteczkiem – jest dosyć małe i nie ma tam za wiele do zobaczenia, ale nawet sama architektura, która zazwyczaj zachwyca w takich mieścinkach, nie przypadła mi aż tak bardzo do gustu (do zdjęć wybrałam najładniejsze według mnie miejsca).

Lunch in Zaandam
Lunch in Zaandam

Zaandam center

I would advise to go straight to Zaanse Schans, where you can visit an open-air museum with old windmills. Unfortunately, this time I didn’t get there, but I will definitely make up for this trip at the earliest opportunity.

Polecałabym pojechać prosto do Zaanse Schans , gdzie można odwiedzić skansen ze starymi wiatrakami. Ja niestety tym razem tam nie dotarłam, ale koniecznie nadrobię tę wyprawę przy najbliższej okazji.

S.

Reklama

Jeden komentarz na temat “Zaandam near Amsterdam – is it worth visiting?”

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s