Vondelpark – „Central Park” of Amsterdam

Amsterdam is full of city life at the moment, but whitin minutes you can be among nature, in one of many city parks. The most famous is Vondelpark, which is located next to the Rijksmuseum and Leidseplein. The Vondelpark is filled daily with both Amsterdam residents and tourists, and everyone can find something for themselves there.

Amsterdam tętni miejskim życiem, ale w ciągu kilku minut możesz znaleźć się wśród natury, w jendym z wielu miejskich parków. Najbardziej znanym jest Vondelpark, który znajduje się zaraz przy Rijksmuseum i Leidseplein. Vondelpark jest codziennie wypełniony przez mieszkańców Amsterdamu jak i turystów i każdy może w nim znaleźć coś dla siebie.

A few words about the history of the park

The park, opened in 1865 for public use, was designed in the English style. This style is characterized by the fact that it is to reflect nature as much as possible, so we will find winding paths, ukrtye ponds and slow-growing bushes. The name Vondelpark was adopted in 1867, when a monument to the Dutch poet Joost van den Vondel was erected there. The park is located on a wet, marshy area and must undergo complete renovation every thirty years, otherwise the entire area would be flooded with water. In the park we can find some interesting works of art, including the Picasso sculpture „Fish” from 1965.

Park, otworzony w 1865 dla publicznego użytku, został zaprojektowany w stylu angielskim. Styl ten charakteryzuje się tym, że ma jak najbardziej odzwierciedlać naturę, więc zajdziemy w nim kręte ścieżki, ukryte stawy i wolno rosnące krzewy. Nazwa Vondelpark została przyjęta w 1867 roku, kiedy postawiono w nim pomnik holenderskiego poety Joosta van den Vondel. Park znajduje się na podmokłym, bagnistym terenie i przez to musi przechodzić kompletną renowację co trzydzieści lat, inaczej cały teren zalałaby woda. W parku możemy znaleźć kilka ciekawych dzieł sztuki, w tym rzeźbę Picassa „Ryba” z 1965 roku.

info: https://www.amsterdam.info/parks/vondelpark/

Sport in the morning, party in the evening

I have a stone’s throw to Vondel – five minutes and I’m already at the gate. Recently, I decided that I would start running, although I never liked it too much, I was always tired of running and I didn’t take much pleasure from this sport. I decided that I would try because I really miss more intensive exercises, and I don’t like exercising too much at home. One day I finally got dressed in sportswear, went to Vondel and it was great! I don’t know if it is due to the views or the atmosphere or the nice weather (it was so brisk that day, not too warm, not too cold). In the morning the whole park „trains”. Gyms that cannot yet conduct regular classes have moved to Vondelpark, so every few dozen meters you can meet fitness groups. There are a lot of runners (including me, ha!), And groups of friends practice yoga. Such a mood can very much be passed on to a person and you feel more alive.

Do Vondel mam od siebie rzut beretem – pięć minut i jestem już u bramy. Ostatnio postanowiłam, że zacznę biegać, chociaż nigdy tego za bardzo nie lubiłam, strasznie mnie bieganie zawsze męczyło i mało wyciągałam z tego sportu przyjemności. Stwierdziłam, że spróbuję, bo już bardzo brakuje mi intensywniejszego ruchu, a nie lubię ćwiczyć za bardzo w domu. Ubrałam się w końcu któregoś dnia w strój sportowy, poszłam do Vondel i było wspaniale! Nie wiem czy to zasługa widoków czy atmosfery czy fajnej pogody (było tego dnia tak rześko, nie za ciepło, nie za zimno). W godzinach porannych cały park „ćwiczy”. Siłownie, które nie mogą jeszcze prowadzić regularnych zajęć, przeniosły swoje zajęcia do Vondelpark, więc co kilkadziesiąt metrów można spotkać grupy fitness. Biegaczy jest bez liku (w tym ja, ha!), a grupy koleżanek ćwiczą jogę. Taki nastrój się bardzo może człowiekowi udzielić i aż się chce.

In the evening, however, there are more groups that simply organize parties, picnics, and birthday parties. It looks very cool and it’s cool that you can drink a good wine in the open air. Added to this are several atmospheric bars and cafes in various places of the park. One of them is Brouwerij ‚t IJ (brewery from Amsterdam), which is housed in the modernist Blauwe Theehuis building from the 1930s, so it’s worth visiting not only to try local beer, but also to admire the architecture.

Natomiast wieczorem dochodzi więcej grupek, które sobie po prostu organizują imprezy, robią pikniki, przyjęcia urodzinowe. Wygląda to bardzo cool i jest to fajne, że można spożywać dobre winko na świeżym powietrzu. Do tego dochodzi kilka klimatycznych barów i kawiarni w różnych miejscach parku. Jednym z nich jest Brouwerij ‚t IJ (browar z Amsterdamu), który mieści się w modernistycznym budynku Blauwe Theehuis z lat trzydziestych, więc warto tam zajrzeć nie tylko, żeby spróbować miejscowego piwa, ale także by podziwiać architekturę. 

info https://en.wikipedia.org/wiki/Blauwe_Theehuis

At the moment, Vondelpark is one of my favorite places in Amsterdam, if you want to quickly find yourself in nature, get away from work for a moment, or simply sunbathe during the day.

Na ten moment Vondelpark to jedno z moich ulubionych miejsc w Amsterdamie, jeśli chcę szybko znaleźć się wśród natury, oderwać na chwilę od pracy, albo po prostu się w ciągu dnia poopalać.

S.

Reklama

Jeden komentarz na temat “Vondelpark – „Central Park” of Amsterdam”

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s